Monday, 28 January 2008

Pembangunan Oleh Rakyat Untuk Rakyat Kepada Rakyat

Setelah 50 tahun Merdeka, negara Malaysia sebenarnya melaksanakan pembangunan secara tidak seimbang iaitu bersifat 'top-down' atau dilaksanakan mengikut kehendak pemerintah. Hampir kebanyakan projek-projek pembangunan dibuat berdasarkan kehendak pemerintah melalui dasar dan perancangan yang digubal. Manakala peranan rakyat pula adalah penonton kepada pembangunan dan merasainya sedikit tempiasnya. Lihat sahaja projek berjuta-juta ringgit seperti Perlumbaan Formula 1, Piala Monsun dan seumpamanya, tidak memberi manfaat sepenuhnya kepada rakyat teramai. Tanpa menafikan terdapat projek-projek yang turut memberi manfaat kepada rakyat teramai, tetapi dilaksanakan bagi mengukuhkan pergantungan rakyat kepada parti Pemerintah.

Dalam sebuah Negara Kebajikan, matlamat membina rakyat yang berdiri sendiri adalah merupakan satu tujuan penting. Pembinaan rakyat yang berdiri sendiri ini bermula daripada komuniti terkecil masyarakat iaitu kampung. Negara Kebajikan akan memastikan organisasi yang mentadbir kampung benar-benar dipegang oleh mereka yang berwibawa sehingga boleh mengenalpasti keperluan ahli-ahlinya seterusnya merancang pembangunan di peringkat mikro yang memberi manfaat langsung kepada rakyat di peringkat akar-umbi. Organisasi yang berwibawa ini akan mengemukakan cadangan-cadangan kepada pemerintah berkaitan pembangunan yang diperlukan di kampung masing-masing.

Di samping adanya perancangan di pihak Pemerintah sendiri, pada masa yang sama cadangan pembangunan datang secara bottom-up daripada komuniti terkecil masyarakat yang berdiri sendiri. Malah kadang-kadang komuniti yang berdiri sendiri ini tidak memerlukan sokongan Pemerintah bagi melaksanakan pembangunan-pembangunan tertentu untuk diri mereka. Dengan itu Kerajaan boleh menumpukan kepada persoalan-persoalan keselamatan dan kebajikan yang lebih utama, manakala pembangunan boleh dilakukan oleh organisasi-organisasi lebih kecil yang berwibawa dan boleh berdiri sendiri.

Malangnya di negara Malaysia, Kerajaan sememangnya tidak mahu kepimpinan di peringkat komuniti terkecil ini berwibawa sehingga boleh membawa kampungnya berdiri sendiri. Sebaliknya kepimpinan yang dilantik adalah mereka yang akan menjadikan komuniti ini selama-lamanya mengharapkan pemerintah sehingga akhirnya mereka tiada pilihan lain melainkan terus mengekalkan Pemerintah tersebut. Seterusnya pembangunan yang dilaksanakan adalah atas kehendak pemerintah bukannya secara timbal balik yang datang daripada kehendak rakyat teramai. Dalam Negara Kebajikan pembangunan adalah oleh rakyat untuk rakyat dan kepada rakyat.

No comments: